Thông tin truyện Saenai Kanojo No Sodatekata - Koisuru Metronome

Tên khác: 

冴えない彼女の育てかた 恋するメトロノーム; Saenai Heroine no Sodatekata - Koisuru Metronome; Saenai Kanojo (Heroine) no Sodatekata - Koisuru Metronome

Thể loại: Comedy,Romance,School Life,Shounen,Drama

Tác giả: MARUTO Fumiaki,Musha Sabu

Nhóm dịch: MaBuMG

Tình trạng: Đang tiến hành      Số lượt xem: 149415      Người theo dõi: 106      loginTheo dõi truyện này

Đăng bởi:  inuha

Sơ lược:

Một Spin off của Sanae Kanojo no Sodatekata- Tập trung vào nhân vật nữ chính Kasumigaoka Utaha 

Các chương
Rss danh sách chapters
 
Tên chương Ngày đăng Download
Saenai Kanojo No Sodatekata - Koisuru Metronome Chapter 43 13/01/2020
Saenai Kanojo No Sodatekata - Koisuru Metronome Chapter 42 11/09/2019
Saenai Kanojo No Sodatekata - Koisuru Metronome Chapter 41 02/07/2019
Saenai Kanojo No Sodatekata - Koisuru Metronome Chapter 40 26/05/2019
Saenai Kanojo No Sodatekata - Koisuru Metronome Chapter 39 26/05/2019
Saenai Kanojo No Sodatekata - Koisuru Metronome Chapter 38 29/04/2019
Saenai Kanojo No Sodatekata - Koisuru Metronome Chapter 37 29/04/2019
Saenai Kanojo No Sodatekata - Koisuru Metronome Chapter 36.5 29/04/2019
Saenai Kanojo No Sodatekata - Koisuru Metronome Chapter 36 29/04/2019
Saenai Kanojo No Sodatekata - Koisuru Metronome Chap 35 02/01/2019
Saenai Kanojo No Sodatekata - Koisuru Metronome Chap 34 02/01/2019
Saenai Kanojo No Sodatekata - Koisuru Metronome Chap 33 01/11/2018
Saenai Kanojo No Sodatekata - Koisuru Metronome Chap 32 25/09/2018
Saenai Kanojo No Sodatekata - Koisuru Metronome Chap 31.6 24/09/2018
Saenai Kanojo No Sodatekata - Koisuru Metronome Chap 31.5 24/09/2018
Saenai Kanojo No Sodatekata - Koisuru Metronome Chap 31 25/08/2018
Saenai Kanojo No Sodatekata - Koisuru Metronome Chap 30 07/08/2018
Saenai Kanojo No Sodatekata - Koisuru Metronome Chap 29 03/07/2018
Saenai Kanojo No Sodatekata - Koisuru Metronome Chap 28 30/05/2018
Saenai Kanojo No Sodatekata - Koisuru Metronome Chap 27 29/04/2018
Saenai Kanojo No Sodatekata - Koisuru Metronome Chap 26.5 18/04/2018
Saenai Kanojo No Sodatekata - Koisuru Metronome Chap 26 17/03/2018
Saenai Kanojo No Sodatekata - Koisuru Metronome Chap 25 21/02/2018
Saenai Kanojo No Sodatekata - Koisuru Metronome Chap 24 09/02/2018
Saenai Kanojo No Sodatekata - Koisuru Metronome Chap 23 20/01/2018
Saenai Kanojo No Sodatekata - Koisuru Metronome Chap 22 19/12/2017
Saenai Kanojo No Sodatekata - Koisuru Metronome Chap 21 03/12/2017
Saenai Kanojo No Sodatekata - Koisuru Metronome Chap 20 29/11/2017
Saenai Kanojo No Sodatekata - Koisuru Metronome Chap 19 25/11/2017
Saenai Kanojo No Sodatekata - Koisuru Metronome Chap 18 16/11/2017
Saenai Kanojo No Sodatekata - Koisuru Metronome Chap 17 13/11/2017
Saenai Kanojo No Sodatekata - Koisuru Metronome Chap 16.5 31/10/2017
Saenai Kanojo No Sodatekata - Koisuru Metronome Chap 16 20/10/2017
Saenai Kanojo No Sodatekata - Koisuru Metronome Chap 15 10/10/2017
Saenai Kanojo No Sodatekata - Koisuru Metronome Chap 14 10/10/2017
Saenai Kanojo No Sodatekata - Koisuru Metronome Chap 13 10/10/2017
Saenai Kanojo No Sodatekata - Koisuru Metronome Chap 12 10/10/2017
Saenai Kanojo No Sodatekata - Koisuru Metronome Chap 11.6 10/10/2017
Saenai Kanojo No Sodatekata - Koisuru Metronome Chap 11.5 10/10/2017
Saenai Kanojo No Sodatekata - Koisuru Metronome Chap 11 10/10/2017
Saenai Kanojo No Sodatekata - Koisuru Metronome Chap 10 10/10/2017
Saenai Kanojo No Sodatekata - Koisuru Metronome Chap 9 10/10/2017
Saenai Kanojo No Sodatekata - Koisuru Metronome Chap 8 10/10/2017
Saenai Kanojo No Sodatekata - Koisuru Metronome Chap 7 10/10/2017
Saenai Kanojo No Sodatekata - Koisuru Metronome Chap 6 10/10/2017
Saenai Kanojo No Sodatekata - Koisuru Metronome Chap 5 10/10/2017
Saenai Kanojo No Sodatekata - Koisuru Metronome Chap 4 10/10/2017
Saenai Kanojo No Sodatekata - Koisuru Metronome Chap 3 10/10/2017
Saenai Kanojo No Sodatekata - Koisuru Metronome Chap 2 10/10/2017
Saenai Kanojo No Sodatekata - Koisuru Metronome Chap 1 10/10/2017
Hình ảnh
Saenai Kanojo No Sodatekata - Koisuru Metronome
Liên kết liên quan
bullet  Không có liên kết nào!