Thông tin truyện Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi

Thể loại: Comedy,Romance

Tác giả: Shiro Manta

Nhóm dịch: IA Translation

Tình trạng: Đang tiến hành      Số lượt xem: 189083      Người theo dõi: 88      loginTheo dõi truyện này

Đăng bởi:  inuha

Sơ lược:

Truyện về một Senpai phiền phức và Kouhai của ổng.

Các chương
Rss danh sách chapters
 
Tên chương Ngày đăng Download
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 82 09/10/2019
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 81 09/10/2019
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 80 25/07/2019
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 79 25/07/2019
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 78 08/07/2019
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 77 08/07/2019
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 76 28/06/2019
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 75 25/06/2019
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 74 25/06/2019
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 73 04/06/2019
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 72 04/06/2019
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 71 21/05/2019
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 70 21/05/2019
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 69 01/05/2019
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 68 01/05/2019
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 67 17/04/2019
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 66 17/04/2019
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 65 07/04/2019
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 64 24/03/2019
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 63 24/03/2019
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 62 24/03/2019
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 61 19/03/2019
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 60 19/03/2019
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 59 09/02/2019
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 58 09/02/2019
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 57 13/01/2019
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 56 13/01/2019
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 55 22/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 54 22/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 53 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 52 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 51 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 50 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 49 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 48 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 47 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 46 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 45 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 44 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 43 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 42 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 41 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 40 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 39 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 38 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 37 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 36 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 35 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 34 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 33 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 32 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 31 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 30 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 29 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 28 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 27 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 26 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 25 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 24 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 23 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 22 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 21 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 20 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 19 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 18 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 17 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 16 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 15 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 14 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 13 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 12 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 11 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 10 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 9 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 8 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 7 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 6 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 5 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 4 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 3 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 2 04/12/2018
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi Chap 1 04/12/2018
Hình ảnh
Senpai Ga Urusai Kouhai No Hanashi
Liên kết liên quan
bullet  Không có liên kết nào!