Thông tin truyện SHOKURYOU JINRUI

Thể loại: Horror

Tác giả: Kuraishi Yuu

Nhóm dịch: Đam Mê Truyện

Tình trạng: Đang tiến hành      Số lượt xem: 298077      Người theo dõi: 122      loginTheo dõi truyện này

Đăng bởi:  inuha

Sơ lược:

Khi 1 phần nhân loại bị 1 phần nhân loại biến thành thức ăn

Các chương
Rss danh sách chapters
 
Tên chương Ngày đăng Download
Shokuryou Jinrui Chap 59 09/08/2019
Shokuryou Jinrui Chap 58 26/07/2019
Shokuryou Jinrui Chap 57 23/07/2019
Shokuryou Jinrui Chap 56 05/06/2019
Shokuryou Jinrui Chap 55 21/05/2019
Shokuryou Jinrui Chap 54 14/04/2019
Shokuryou Jinrui Chap 53 19/03/2019
Shokuryou Jinrui Chap 52.5 23/01/2019
Shokuryou Jinrui Chap 52 22/01/2019
Shokuryou Jinrui Chap 51 21/01/2019
Shokuryou Jinrui Chap 50 20/01/2019
Shokuryou Jinrui Chap 49 19/01/2019
Shokuryou Jinrui Chap 48 18/01/2019
Shokuryou Jinrui Chap 47 17/01/2019
Shokuryou Jinrui Chap 46 16/01/2019
Shokuryou Jinrui Chap 45 13/01/2019
Shokuryou Jinrui Chap 44 12/01/2019
Shokuryou Jinrui Chap 43 12/01/2019
Shokuryou Jinrui Chap 42 12/01/2019
Shokuryou Jinrui Chap 41 12/01/2019
Shokuryou Jinrui Chap 40 08/01/2019
Shokuryou Jinrui Chap 39 08/01/2019
Shokuryou Jinrui Chap 38 08/01/2019
Shokuryou Jinrui Chap 37 05/01/2019
Shokuryou Jinrui Chap 36 05/05/2018
Shokuryou Jinrui Chap 35 04/05/2018
Shokuryou Jinrui Chap 34 02/05/2018
Shokuryou Jinrui Chap 33 18/12/2017
Shokuryou Jinrui Chap 32 17/12/2017
Shokuryou Jinrui Chap 31 12/12/2017
Shokuryou Jinrui Chap 30 11/12/2017
Shokuryou Jinrui Chap 29 11/12/2017
Shokuryou Jinrui Chap 28 06/12/2017
Shokuryou Jinrui Chap 27 06/12/2017
Shokuryou Jinrui Chap 26 03/12/2017
Shokuryou Jinrui Chap 25 28/11/2017
Shokuryou Jinrui Chap 24 25/11/2017
Shokuryou Jinrui Chap 23.5 18/07/2017
Shokuryou Jinrui Chap 23 12/07/2017
Shokuryou Jinrui Chap 22 10/07/2017
Shokuryou Jinrui Chap 21 10/07/2017
Shokuryou Jinrui Chap 20 10/07/2017
Shokuryou Jinrui Chap 19 10/07/2017
Shokuryou Jinrui Chap 18 10/07/2017
Shokuryou Jinrui Chap 17 10/07/2017
Shokuryou Jinrui Chap 16 10/07/2017
Shokuryou Jinrui Chap 15 10/07/2017
Shokuryou Jinrui Chap 14 10/07/2017
Shokuryou Jinrui Chap 13 10/07/2017
Shokuryou Jinrui Chap 12 10/07/2017
Shokuryou Jinrui Chap 11 10/07/2017
Shokuryou Jinrui Chap 10 10/07/2017
Shokuryou Jinrui Chap 9 10/07/2017
Shokuryou Jinrui Chap 8 10/07/2017
Shokuryou Jinrui Chap 7 10/07/2017
Shokuryou Jinrui Chap 6 10/07/2017
Shokuryou Jinrui Chap 5 10/07/2017
Shokuryou Jinrui Chap 4 10/07/2017
Shokuryou Jinrui Chap 3 10/07/2017
Shokuryou Jinrui Chap 2 10/07/2017
Shokuryou Jinrui Chap 1 10/07/2017
Hình ảnh
SHOKURYOU JINRUI
Liên kết liên quan
bullet  Không có liên kết nào!