Thông tin truyện Tsuki Ga Michibiku Isekai Douchuu

Tên khác: 

Moon-led Journey Across Another World, 月が導く異世界道中

Thể loại: Action,Adventure,Comedy,Fantasy,Isekai,Shounen

Tác giả: Azumi Kei,Kino Kotora

Nhóm dịch: HPerfectF Team

Tình trạng: Đang tiến hành      Số lượt xem: 633950      Người theo dõi: 520      loginTheo dõi truyện này

Đăng bởi:  inuha

Sơ lược:

Học sinh trung học Misumi Makoto bị gọi vào thế giới khác bởi vị thần Tsukuyomi để làm anh hùng. Tuy nhiên xấu trai cũng là một cái tội, vị thần ngứa mắt nên đá chàng trai xuống nhân gian với một chút sức mạnh được ban cho. Giờ đây, Makoto đang tự quyết định vận mệnh của mình...

Các chương
Rss danh sách chapters
 
Tên chương Ngày đăng Download
Tsuki Ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 48 03/12/2019
Tsuki Ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 47 25/10/2019
Tsuki Ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 46 08/10/2019
Tsuki Ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 45 08/10/2019
Tsuki Ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 44 31/08/2019
Tsuki Ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 43 04/07/2019
Tsuki Ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 42 17/05/2019
Tsuki Ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 41 13/05/2019
Tsuki Ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 40 28/02/2019
Tsuki Ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 39 13/02/2019
Tsuki Ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 38 05/01/2019
Tsuki Ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 37 30/12/2018
Tsuki Ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 36 14/12/2018
Tsuki Ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 35 16/10/2018
Tsuki Ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 34 18/08/2018
Tsuki Ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 33 17/07/2018
Tsuki Ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 32 09/07/2018
Tsuki Ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 31 09/07/2018
Tsuki Ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 30 20/05/2018
Tsuki Ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 29 20/05/2018
Tsuki Ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 28 02/01/2018
Tsuki Ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 27 31/12/2017
Tsuki Ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 26 20/10/2017
Tsuki Ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 25 20/09/2017
Tsuki Ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 24 12/08/2017
Tsuki Ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 23 15/07/2017
Tsuki Ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 22 10/07/2017
Tsuki Ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 21 03/05/2017
Tsuki Ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 20 18/03/2017
Tsuki Ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 19 15/03/2017
Tsuki Ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 18 11/02/2017
Tsuki Ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 17 11/02/2017
Tsuki Ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 16 11/02/2017
Tsuki Ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 15 11/02/2017
Tsuki Ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 14 24/08/2016
Tsuki Ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 13 03/08/2016
Tsuki Ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 12 09/07/2016
Tsuki Ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 11 12/06/2016
Tsuki Ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 10 12/06/2016
Tsuki Ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 9 12/06/2016
Tsuki Ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 8 12/06/2016
Tsuki Ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 7 12/06/2016
Tsuki Ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 6 12/06/2016
Tsuki Ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 5 12/06/2016
Tsuki Ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 4 12/06/2016
Tsuki Ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 3 12/06/2016
Tsuki Ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 2 12/06/2016
Tsuki Ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 1 12/06/2016
Hình ảnh
Tsuki Ga Michibiku Isekai Douchuu
Liên kết liên quan
bullet  Không có liên kết nào!