Thông tin truyện UQ Holder!

Thể loại: Action,Adventure,Fantasy,Shounen,Supernatural

Tác giả: Ken Akamatsu

Nhóm dịch: Devil Slayer Team,T.K Team

Tình trạng: Đang tiến hành      Số lượt xem: 594310      Người theo dõi: 170      loginTheo dõi truyện này

Đăng bởi:  inuha

Sơ lược:

Câu truyện là phần tiếp theo nối tiếp bộ truyện đình đám một thời Mahou Sensei Negima! với anh Main chính là cháu nội của Negima Sensei chứ không đâu xa :3

Các chương
Rss danh sách chapters
 
Tên chương Ngày đăng Download
Uq Holder! Chap 163 09/09/2019
Uq Holder! Chap 162 23/08/2019
Uq Holder! Chap 161 14/06/2019
Uq Holder! Chap 160 03/06/2019
Uq Holder! Chap 159 13/04/2019
Uq Holder! Chap 158 26/03/2019
Uq Holder! Chap 157 21/02/2019
Uq Holder! Chap 156 29/01/2019
Uq Holder! Chap 155 16/12/2018
Uq Holder! Chap 154 29/11/2018
Uq Holder! Chap 153 16/10/2018
Uq Holder! Chap 152 14/09/2018
Uq Holder! Chap 151 15/08/2018
Uq Holder! Chap 150 19/07/2018
Uq Holder! Chap 149 12/06/2018
Uq Holder! Chap 148 09/05/2018
Uq Holder! Chap 147 13/04/2018
Uq Holder! Chap 146 15/03/2018
Uq Holder! Chap 145 23/02/2018
Uq Holder! Chap 144 21/01/2018
Uq Holder! Chap 143 12/12/2017
Uq Holder! Chap 142 10/11/2017
Uq Holder! Chap 141 08/10/2017
Uq Holder! Chap 140 11/09/2017
Uq Holder! Chap 139 11/08/2017
Uq Holder! Chap 138 08/08/2017
Uq Holder! Chap 137 11/06/2017
Uq Holder! Chap 136 10/05/2017
Uq Holder! Chap 135 04/05/2017
Uq Holder! Chap 134 04/05/2017
Uq Holder! Chap 133 08/04/2017
Uq Holder! Chap 132 08/04/2017
Uq Holder! Chap 131 08/04/2017
Uq Holder! Chap 130 08/04/2017
Uq Holder! Chap 129 08/04/2017
Uq Holder! Chap 128 08/04/2017
Uq Holder! Chap 127 08/04/2017
Uq Holder! Chap 126 08/04/2017
Uq Holder! Chap 125 08/04/2017
Uq Holder! Chap 124 08/04/2017
Uq Holder! Chap 123 08/04/2017
Uq Holder! Chap 122 08/04/2017
Uq Holder! Chap 121 08/04/2017
Uq Holder! Chap 120 08/04/2017
Uq Holder! Chap 119 08/04/2017
Uq Holder! Chap 118 08/04/2017
Uq Holder! Chap 117 08/04/2017
Uq Holder! Chap 116 08/04/2017
Uq Holder! Chap 115 08/04/2017
Uq Holder! Chap 114 08/04/2017
Uq Holder! Chap 113 08/04/2017
Uq Holder! Chap 112 08/04/2017
Uq Holder! Chap 111 08/04/2017
Uq Holder! Chap 110 08/04/2017
Uq Holder! Chap 109 08/04/2017
Uq Holder! Chap 108 08/04/2017
Uq Holder! Chap 107 08/04/2017
Uq Holder! Chap 106 08/04/2017
Uq Holder! Chap 105 08/04/2017
Uq Holder! Chap 104 08/04/2017
Uq Holder! Chap 103 08/04/2017
Uq Holder! Chap 102 08/04/2017
Uq Holder! Chap 101 08/04/2017
Uq Holder! Chap 100 08/04/2017
Uq Holder! Chap 99 08/04/2017
Uq Holder! Chap 98 08/04/2017
Uq Holder! Chap 97 08/04/2017
Uq Holder! Chap 96 08/04/2017
Uq Holder! Chap 95 08/04/2017
Uq Holder! Chap 94 08/04/2017
Uq Holder! Chap 93 08/04/2017
Uq Holder! Chap 92.1 08/04/2017
Uq Holder! Chap 92 08/04/2017
Uq Holder! Chap 91 08/04/2017
Uq Holder! Chap 90 08/04/2017
Uq Holder! Chap 89 08/04/2017
Uq Holder! Chap 88 08/04/2017
Uq Holder! Chap 87 08/04/2017
Uq Holder! Chap 86 08/04/2017
Uq Holder! Chap 85 08/04/2017
Uq Holder! Chap 84 08/04/2017
Uq Holder! Chap 83 08/04/2017
Uq Holder! Chap 82 08/04/2017
Uq Holder! Chap 81 08/04/2017
Uq Holder! Chap 80 08/04/2017
Uq Holder! Chap 79 08/04/2017
Uq Holder! Chap 78 08/04/2017
Uq Holder! Chap 77 08/04/2017
Uq Holder! Chap 76 08/04/2017
Uq Holder! Chap 75 08/04/2017
Uq Holder! Chap 74 08/04/2017
Uq Holder! Chap 73 08/04/2017
Uq Holder! Chap 72 08/04/2017
Uq Holder! Chap 71 08/04/2017
Uq Holder! Chap 70 08/04/2017
Uq Holder! Chap 69 08/04/2017
Uq Holder! Chap 68 08/04/2017
Uq Holder! Chap 67 08/04/2017
Uq Holder! Chap 66 08/04/2017
Uq Holder! Chap 65 08/04/2017
Uq Holder! Chap 64 08/04/2017
Uq Holder! Chap 63 08/04/2017
Uq Holder! Chap 62 08/04/2017
Uq Holder! Chap 61 08/04/2017
Uq Holder! Chap 60 08/04/2017
Uq Holder! Chap 59 08/04/2017
Uq Holder! Chap 58 08/04/2017
Uq Holder! Chap 57 08/04/2017
Uq Holder! Chap 56 08/04/2017
Uq Holder! Chap 55 08/04/2017
Uq Holder! Chap 54 08/04/2017
Uq Holder! Chap 53 08/04/2017
Uq Holder! Chap 52 08/04/2017
Uq Holder! Chap 51 08/04/2017
Uq Holder! Chap 50 08/04/2017
Uq Holder! Chap 49 08/04/2017
Uq Holder! Chap 48 08/04/2017
Uq Holder! Chap 47 08/04/2017
Uq Holder! Chap 46 08/04/2017
Uq Holder! Chap 45 08/04/2017
Uq Holder! Chap 44 08/04/2017
Uq Holder! Chap 43 08/04/2017
Uq Holder! Chap 42 08/04/2017
Uq Holder! Chap 41 08/04/2017
Uq Holder! Chap 40 08/04/2017
Uq Holder! Chap 39 08/04/2017
Uq Holder! Chap 38 08/04/2017
Uq Holder! Chap 37 08/04/2017
Uq Holder! Chap 36 08/04/2017
Uq Holder! Chap 35 08/04/2017
Uq Holder! Chap 34 08/04/2017
Uq Holder! Chap 33 08/04/2017
Uq Holder! Chap 32 08/04/2017
Uq Holder! Chap 31 08/04/2017
Uq Holder! Chap 30 08/04/2017
Uq Holder! Chap 29 08/04/2017
Uq Holder! Chap 28 08/04/2017
Uq Holder! Chap 27 08/04/2017
Uq Holder! Chap 26 08/04/2017
Uq Holder! Chap 25 08/04/2017
Uq Holder! Chap 24 12/08/2017
Uq Holder! Chap 23 12/08/2017
Uq Holder! Chap 22 08/04/2017
Uq Holder! Chap 21 08/04/2017
Uq Holder! Chap 20 08/04/2017
Uq Holder! Chap 19 08/04/2017
Uq Holder! Chap 18 08/04/2017
Uq Holder! Chap 17 08/04/2017
Uq Holder! Chap 16 08/04/2017
Uq Holder! Chap 15 08/04/2017
Uq Holder! Chap 14 08/04/2017
Uq Holder! Chap 13 08/04/2017
Uq Holder! Chap 12 08/04/2017
Uq Holder! Chap 11 08/04/2017
Uq Holder! Chap 10 08/04/2017
Uq Holder! Chap 9 08/04/2017
Uq Holder! Chap 8 08/04/2017
Uq Holder! Chap 7 08/04/2017
Uq Holder! Chap 6 08/04/2017
Uq Holder! Chap 5 08/04/2017
Uq Holder! Chap 4 08/04/2017
Uq Holder! Chap 3 08/04/2017
Uq Holder! Chap 2 08/04/2017
Uq Holder! Chap 1 08/04/2017
Hình ảnh
UQ Holder!
Liên kết liên quan
bullet  Không có liên kết nào!