Truyện của Nhóm : Box Head Idiot
Truyện mới cập nhật   Truyện được yêu thích   Hiển thị Doujinshi
 
Tên Truyện Mới nhất
Aku No Hana - Những Bông Hoa ác     Ðã hoàn thành.
Nijigahara Holograph     Ðã hoàn thành.
Thông tin nhóm:
Thông tin nhóm trống !!!